SOVI KESKUSTELUTILAISUUS TOIMISTOLLAMME!

Jos tietomallintamisemme kiinnostaa enemmän, ota rohkeasti yhteyttä niin esittelemme mielellämme toimintatapojamme ja suunnitteluprosessin eri vaiheita käytännössä. Keskustellaan yhdessä tietomallintamisen hyödyistä rakennusprojektin aloittamisesta aina rakennuksen elinkaaren päättymiseen asti.

Valmius tietomallien käyttämiseen yrityksessämme on erinomainen, sillä kokemusta MagiCADin käytöstä löytyy jo lähes 20 vuoden ajalta, aina sen ensimmäisestä versiosta alkaen. Olemme tehneet tietomallisuunnittelua, joka vastaa hankekortin RT10-11106 kohdan 2.2 tason 3 mukaisia tehtäviä vuodesta 2005 alkaen. Alusta alkaen periaatteenamme on ollut tehdä kaikki suunnitelmat mahdollisuuksien mukaan 3D:nä tietomallintamalla, käyttäen todellisia laitteita, mittoja ja asennuskorkeuksia. Vaikka osassa projekteissa suunnittelun lopputuotteemme on sisältänyt tilaajan pyynnöstä ainoastaan paperille tulostetut tasokuvat, on suunnittelu tehty lähes aina tietomallintamalla. Sen lisäksi että näin on saatu tarvittaessa luotettavammat määräluettelot, niin tämä on myöskin mahdollistanut eri järjestelmien ja suunnittelualojen tarkemman yhteensovittamisen.

Suunnittelemme eri järjestelmät erillisiksi kokonaisuuksiksi tietomalliin, joka mahdollista yksittäisten verkostokokonaisuuksien tarkastelun, vertailun ja määräluetteloiden laatimisen. Tietomalli voidaan tarvittaessa pilkkoa kerroskohtaisiin kokonaisuuksiin, jolloin saamme luotua tarvittaessa vaikka kerroskohtaiset määräluettelot suoraan urakoitsijan tilaukseen.

Käytämme tietomallintamisen pohjalla Revit -ohjelmistoa, jonka päällä käytämme LVIJ-suunnitteluun MagiCADia. Vuodesta 2012 lähtien olemme käyttäneet MagiCAD for Revit -suunnitteluohjelmistoa ensijaisesti, mikäli tilaaja ei ole toisin vaatinut. Ohjelmistomme mahdollistavat laadukkaan suunnittelun todellisilla tuotteilla, risteilytarkastelut, leikkauskuvat, 3D-havainnekuvat ja tarkat määräluettelot. 

 

Revit -ohjelmisto mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonsiirron natiivimallin järjestelmien ja luetteloiden välillä. Massa- ja komponenttilistoja pystytään toteuttamaan monin eri tavoin tilaajan toiveiden mukaisesti. Esimerkiksi päätelaiteluetteloita voidaan käyttää työmaalla säätötyön helpottamiseksi. 

Mallintamisen tarkkuus sovitaan projektin alussa. Tietomallimme on mahdollista saada erittäin tarkalla massatarkkuudella kannakointijärjestelmistä lähtien.

luettelot

Verkostoja on mahdollista visualisoida erilaisin kriteerein, joka mahdollistaa vaivattomat verkostotarkastelut suunnittelun aikana. Teknisten järjestelmien analyyttisella visualisoinnilla voidaan tarkastella verkostojen ominaisuuksia (virtausnopeudet, painetasot, äänitasot jne.) ja huomioida mahdolliset ongelmakohdat vaivattomasti.

visualisointi

Ohjelmistoon integroidulla risteilytarkastelulla saadaan tuotettua kattavia raportteja eri suunnittelualojen havaituista risteilyistä. BCF-tiedonvälitysmuodolla voidaan siirtää viestejä eri tietomalli-ohjelmistojen välillä. Viesti sisältää sijainti- ja objektitiedot löydetyistä havainnoiduista kohteista, jolloin vastaanottaja löytää hetkessä valitsemansa näkymän ja tarkasteluun halutun kohdan. 

risteilytarkastus

Reaaliaikaisesti ja automaattisesti päivittyvät pysty- ja vaakaleikkaukset, sekä 3D-näkymät voidaan lisäksi laatia tarvittaessa tasokuvina työmaalle, jos tietomallin tarkastelu digitaalisesti ei työmaalla ole mahdollista. Tarkkojen asennuskuvien avulla ei työmaalla tarvitse enää miettiä mistä, mihin ja missä korkeudessa.

asennusdetaljit

Revit -ohjelmisto mahdollistaa myös esimerkiksi reaaliajassa ilmanvaihtokoneiden vaikutusalueiden graafisen määrittelyn eri tilamallien mukaan valittujen mitoituskriteereiden mukaisesti. Pystymme laatimaan tarkat konekokojen ja konehuoneiden määrittelyt, sekä tilojen optimoinnit hankesuunnitteluvaiheessa. Graafista määrittelyä voidaan edelleen hyödyntää esimerkiksi vaikutusaluekaavioiden laadinnassa suunnittelun edetessä.

vaikutusalueet

3D-PDF - esimerkki 1

Linkistä pystyt lataamaan erään olemassa olevan rakennuksen hankesuunnitteluvaiheessa laaditun IV-mallin. Kohteessa tarkasteltiin toteutusmahdollisuuksia runkokanavien sijoittelulle olemassa olevan tilan puitteissa.

3D-PDF - esimerkki 2

Linkistä pystyt lataamaan erään olemassa olevan rakennuksen IVKH:n toteutusmallin.

LATAA TIEDOSTOT KONEELLESI JA AVAA PDF-KATSELUOHJELMALLA, 3D-PDF EI TOIMI SELAINNÄKYMÄSSÄ!

VALIKKO